National Citizen Bank | NCB

National Citizen Bank | NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057/NH–CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau đó, từ một ngân hàng nông thôn, NCB đã chuyển đổi quy mô thành ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Viêt – Navibank. Đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành NH TMCP Quốc Dân – NCB. Trải qua 20 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

National Citizen Bank | NCB
National Citizen Bank | NCB
National Citizen Bank | NCB

Website

Location

  • 28 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam