Moonfactory Vietnam

Moonfactory Vietnam

夢をカタチに

夢をカタチに

Công ty cổ phần Moonfactory Vietnam được thành lập tháng 10/2017, là đại diện của công ty cổ phần Moonfactory (HP: https://www.moonfactory.co.jp/) tại Việt Nam.  Moonfactory được thành lập năm 1996, với bề dày 20 năm lịch sử, chúng tôi cung cấp các sản phẩm, giải pháp CNTT và Dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng. Phương châm phát triển của công ty: nhân viên và công ty cùng nhau phát triển. Sự trưởng thành của nhân viên chính là động lực, năng lượng cho sự lớn mạnh của công ty.  Moonfactory Vietnam được thành lập bởi sự hội tụ của sức mạnh nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo của Việt Nam và chất lượng sản phẩm, phương thức đào tạo của Nhật Bản.  Với sự góp mặt tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp CNTT và Dịch vụ, Quy trình Nghiệp vụ tốt nhất, cống hiến cho sự phát triển của xã hội, nhân viên công ty, và cho sự lớn mạnh của chính bản thân công ty.

Moonfactory Vietnam
Moonfactory Vietnam

Website

Location

  • 7F, Kicotrans Building, 5 Đống Đa, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Japan