MOMTECH

MOMTECH

MOMTECH - Công ty chuyên cung cấp các giải pháp - sản phẩm dịch vụ phần mềm (SaaS) cho các doanh nghiệp và người dùng cuối trên toàn thị trường Việt Nam và thế giới.

Website

Location

  • 25 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam