MITEK J.S.C

MITEK J.S.C

MITEK J.S.C chọn lựa cho mình sứ mệnh thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông cho khách hàng trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, quản lý bán hàng và tư động hóa marketing (customer service, sales force automation, marketing automation) tại Việt Nam, quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của MITEK và của Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của MITEK là giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong lĩnh vực quản trị trải nghiệm khách hàng, quản trị dịch vụ khách hàng, quản lý gắn kết và tìm kiếm khách hàng lên một tầm cao mới.

TẦM NHÌN

"Trở thành nhà cung cấp nền tảng công nghệ số hàng đầu với nhiều công cụ ứng dụng thực tế, hiệu quả trong lĩnh vực quản trị trải nghiệm khách hàng, quản trị dịch vụ khách hàng, quản lý gắn kết và tìm kiếm khách hàng cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của MITEK nằm ở một tập thể năng động, sáng tạo, kỷ luật và tử tế. Luôn hướng về phía trước với tinh thần năng động, sẵn sàng phục vụ. Không ngừng sáng tạo và đổi mới trong tư duy và cách làm việc để phát triển các giải pháp công nghệ ưu việt hơn. Luôn tuân thủ các nguyên tắc, các quy định, các cam kết trong nội bộ công ty cũng như với khách hàng và đối tác, nhất quán giữa lời nói và hành động. Làm những điều tử tế, có giá trị cho khách hàng và đối tác, cho cộng đồng nói chung, và cho mỗi con người nói riêng.

 

Website

Location

  • 271/10 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Nationality

Vietnam