MIR Activation

MIR Activation

About us

MiR Activation www.MIRactivation.com (FB: Activation Watch) là một công ty quốc tịch Việt Nam, có lịch sử 13 năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp  dịch vụ Marketing cho các khách hàng là các công ty đa quốc gia (chủ yếu). MiR được một tổ chức nghiên cứu thị trường độc lập đánh giá là thuộc Top 10 các công ty BTL & Activation tốt nhất tại Việt Nam. Khách hàng chính của MIR là CGV, CJ, Dentsu, Revlon, Orion, Bayer..

General information

Contact information


Office address

  • 14G Đặng Văn Ngữ P.10 Phú nhuận, HCMC