Minerva Technology Solutions JSC

Minerva Technology Solutions JSC

MINERVA TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC

MINERVA TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC

MINERVA TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC là công ty cung cấp các giải pháp tổng thể dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT) cho các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, bán lẻ và bất động sản. MINERVA cũng chuyên về Phân tích/xử lý dữ liệu lớn – Big Data/Analytics và Trí Tuệ Nhân tạo – Machine Learning + Artificial Intelligence cho phép xây dựng các hệ thống hỗ trợ quyết định mạnh mẽ và hiệu quả kinh tế cho các cơ quan Chính phủ, thành phố và các ngành công nghiệp.

gallery_T3VBBdPgajZnifuxbSIUJvE1FIYI2pin.jpeg
gallery_oubJhybwnqlamgZ86BMPbvOliAqhrTld.jpeg
Website
Location

927 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry
Tech stack
Nationality

Vietnam