Mekong Soft
Mekong Soft

Mekong Soft

About us

Mekong Soft lập trình phần mềm quản trị doanh nghiệp. Quản lý sản xuất, kho, bán hàng, ERP

https://mekongsoft.com.vn

Benefits

  • Chế độ thưởng Dự án.
  • Xét duyệt lương định kỳ, có cơ chế tăng lương tốt.
  • Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
  • BHXH, BHYT, BHTN, chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty và Luật Lao động Việt Nam.

General information

Industry

Product

Tech stack

Contact information


Office address

  • Tầng 03 Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, HCM