Marathon Education
Marathon Education

Marathon Education

Marathon Education - Nền Tảng Học Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam

About us

Marathon là nền tảng các lớp học trực tuyến dành cho học sinh trên toàn quốc với mục tiêu đáp ứng tất các cả nhu cầu về học tập và phát triển bản thân. Với tầm nhìn, Trở thành nền tảng giáo dục công nghệ hàng đầu Việt Nam, cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện ngoài trường học cho tất cả học sinh trên cả nước với chất lượng tốt nhất.

Benefits

  • Directly participates in the company's strategic product development
  • Opportunity to training both technical and soft skills to develop your career path
  • Working with the young and dynamic Technical Team
  • Flexible working time
  • Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-12h00, Chiều 13h00-18h00)

General information

Industry

Giáo dục

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Social media

Office address

  • Yoko Building - 677/6, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh