Marathon Education

Marathon Education

Marathon Education - Nền Tảng Học Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam

Marathon Education - Nền Tảng Học Trực Tuyến Hàng Đầu Việt Nam

Marathon là nền tảng các lớp học trực tuyến dành cho học sinh trên toàn quốc với mục tiêu đáp ứng tất các cả nhu cầu về học tập và phát triển bản thân. Với tầm nhìn, Trở thành nền tảng giáo dục công nghệ hàng đầu Việt Nam, cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện ngoài trường học cho tất cả học sinh trên cả nước với chất lượng tốt nhất.

Marathon Education
Marathon Education

Website

Location

  • Yoko Building - 677/6, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam