MAPLE LABS
MAPLE LABS

MAPLE LABS

Going For Great

About us

Enjoying the never-ending pleasure of building the new apps

 Maple Labs là một công ty khởi nghiệp, hình thành và phát triển với mục tiêu tạo ra những ứng dụng đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. 

Với phương châm “Going For Great”, Maple Labs đã, đang và sẽ mang đến những sản phẩm tốt nhất. Để làm được điều đó, chúng tôi chào đón những thành viên nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi, sáng tạo gia nhập công ty, cùng nhau đồng hành và phát triển.

Benefits

 • 13th-month salary/ Performance bonus
 • 100% salary during probation
 • Full income tax, insurance paid by company (Net Salary)
 • iMac provided
 • Friendly, flexible, and fun working environment
 • Very attractive salary based on skills and experience
 • Coffee, tea, snack bar everyday
 • Great opportunity for career development
 • Company trip, team building, monthly party, etc.
 • Annual review
 • Social Health Unemployment Insurance
 • Premium health insurance
 • Annual health check-ups

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

25-99

Nationality

 • Vietnam

  Vietnam

Contact information


Office address

 • B0011 - B0012, Sarica Block B2, số 6 đường D9, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh