Mac Event
Mac Event

Mac Event

About us

Mac Event có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện với nhiều khách hàng lớn như: Vietjet Air, Vietinbank Insurance, Siemens, ABB, Apollo English, Toyota, Honda... Trong quá trình mở rộng và phát triển, công ty muốn tìm kiếm những ứng viên có năng lực, giàu nhiệt huyết, có thể gắn bó lâu dài để cùng xây dựng công ty vươn tới những thành công mới.

General information

Contact information


Office address

  • 12 Truong Han Sieu, Hoan Kiem