Loogle

Loogle

Enhacing your online business

Enhacing your online business

Loogle là một công ty về chiến lược kinh doanh Thương mại điện tử. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là giúp khách hàng đo lường chiến dịch kỹ thuật số của họ thông qua Thương mại điện tử nâng cao của Google Analytics. Vì vậy, chúng tôi biết nguồn lưu lượng và phương tiện nào sẽ mang lại nhiều chuyển đổi hơn cũng như giúp tư vấn cho khách hàng của chúng tôi về chiến thuật và chiến thuật mới để chiến dịch của họ thành công. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã dành nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau.

Website

Location

  • Lầu 2, Số 52 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam