Lizi Corp

Lizi Corp

About us

Mô tả công việc:

  • Thiết kế lập trình website về tài chính - giao dịch
  • Tối ưu sử dụng cho nhiều thành viên,dữ liệu lớn
  • Sử dụng nhiều API của bên thứ 3
  • Xây dựng API cho dịch vụ đến khách hàng
  • Thường xuyên cập nhật những công nghệ mới,tăng tính bảo mật và tốc độ cho dịch vụ

General information

Contact information


Office address

  • Đống Đa - Hà Nội