LIVING GLOBAL TECHNOLOGY
LIVING GLOBAL TECHNOLOGY

LIVING GLOBAL TECHNOLOGY

About us

LIVING GLOBAL TECHNOLOGY là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – viễn thông khép kín và toàn diện cho mọi khách hàng trên toàn thế giới. Với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng

General information

Industry

undefined

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • 33A Tran Nao, Quarter 4, Phường Bình An, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh