LITS
LITS

LITS

About us

Là công ty công nghệ, sử dụng công nghệ nhằm mô phỏng cuộc sống thực của người dùng vào trong thế giới ảo, từ đó xóa tan những rào cản giữa thế giới ảo và thực, giúp công nghệ ứng dụng hiệu quả hơn cho cuộc sống của con người. Hiện tại công ty chưa được thành lập và đang tìm kiếm nhân lực khởi đầu cho mình. Hãy hợp tác  cùng chúng tôi chung tay xây dựng công ty với sứ mệnh đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mỗi người dân Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

General information

Contact information


Office address

  • 117 đường 41, P.Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM