Limi

Limi

LIMI - Lead Insurance More Insurtech

LIMI - Lead Insurance More Insurtech

LIMI Insurtech là một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm - công nghệ. Mục tiêu chính của công ty là nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực bảo hiểm thông qua các công nghệ tối ưu và thân thiện với người dùng. Sản phẩm của công ty là nhóm các giải pháp dựa trên web bảo hiểm, tập trung vào việc so sánh, sắp xếp và quản lý dữ liệu.

Website

Location

  • Tầng 16, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam