LightVision Inc.
LightVision Inc.

LightVision Inc.

Our goal is to address societal issues with AI

About us

Công ty TNHH Lightvision được thành lập vào tháng 10 năm 2018 nhằm tạo ra các giá trị cho xã hội dựa trên công nghệ AI.

Các dự án tiêu biểu: 

① Dịch vụ quản lý bãi đậu xe AI dựa trên CCTV

② Dịch vụ nền tảng giáo dục/bài giảng trực tuyến cho phép người khiếm thị có thể tham gia cùng với người bình thường

③ Dịch vụ phân tích tự động hình ảnh kính hiển vi AI

 

Lightvision Co., Ltd. was established in October 2018 with the goal of creating societal value based on AI technology.

Notable projects include:

① AI-based CCTV parking lot management service.

②An online education/lecture platform service that enables visually impaired individuals to participate alongside sighted persons.

③ AI-based service for the automatic analysis of microscopic images.

Benefits

  • Peformance Bonus
  • Technical Training

General information

Industry

Artificial Intelligence

Company size

10-24

Nationality

  • South-Korea

    South-Korea

Contact information


Social media

Office address

  • Unit 1505, Mplaza, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh