LIGHTUP VIETNAM

LIGHTUP VIETNAM

Let's light up Vietnam with IT

Let's light up Vietnam with IT

Dự án Phát triển phần mềm:

  • Our Products: Cheeers, HR-TAP, ect.
  • System development (corporate site, EC site, etc.)
  • IT consulting (Cho các công ty Nhật tại Nhật bản và Việt Nam)
LIGHTUP VIETNAM
LIGHTUP VIETNAM

Website

Location

  • 79C Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Less than 10

Industry

Tech stack

Nationality

Japan