LEANOW (SSSTUTTER)

LEANOW (SSSTUTTER)

Refined from Inside

Refined from Inside

CON NGƯỜI ĐI TRƯỚC, CÔNG VIỆC THEO SAU Ở SSStutter, nền tảng để xây dựng nên một công ty bền vững và hiệu quả chính là Những Con Người phù hợp với văn hoá, tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Những Con Người phù hợp, đi kèm với sự hài lòng trong công việc, môi trường tích cực & phát triển hàng ngày sẽ tạo nên một khối bền vững và không thể tách rời.

LEANOW (SSSTUTTER)
LEANOW (SSSTUTTER)
LEANOW (SSSTUTTER)

Website

Location

  • 80 Phan Văn Trị, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam