KEY
KEY

KEY

About us

  • Chúng tôi là KEY, và chúng tôi không phải là chìa khóa vạn năng nếu bạn muốn tìm kiếm điều đó
  • Chúng tôi là chìa khóa của sự giao tiếp truyền thông giữa sản phẩm và khách hàng. Chìa khóa giao tiếp luôn liên quan đến những thách thức và thay đổi, đòi hỏi sự nghiên cứu tỉ mỉ từ nhiều góc độ khác nhau.
  • KEY là một đối tác luôn quan tâm đến giá trị sản phẩm của khách hàng bằng những POSM đẹp và hiệu quả mang lại khả năng chuyển đổi doanh thu cao nhất.
  • Chọn KEY để mở khóa .

General information

Industry

Product

Contact information


Office address

  • Đường Tân Hiệp 4, Thị xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn