Joy Ventures Vietnam JSC

Joy Ventures Vietnam JSC

Joy Ventures Vietnam JSC đã và đang xây dựng các dự án công nghệ phục vụ quản lý.
Về tài chính: Công ty có được đầu tư bởi: Công ty CP Siêu Chung Kỳ - Công ty PINK Blockchain -Chuỗi cửa hàng AHA.

Định hướng phát triển:

  • Xây dựng các sản phẩm phục vụ SX&QL cho các DN cỡ vừa (3 năm đầu), cỡ lớn (sau 3 năm)
  • Thực hiện các dự án liên quan tới Blockchain & Cryptocurrency (sàn giao dịch, bot, các ứng dụng)
  • Các public services phục vụ public với 3 tiêu chí sau: Đáp ứng - Tận tâm - Lắng nghe

Yêu cầu của chúng tôi đối với công việc:

  1. KIÊN TRÌ : Công việc của chúng tôi là những núi vấn đề. Chúng tôi cần những con người không có khái niệm bỏ cuộc.
  2. ĐAM MÊ :Chúng tôi làm việc mình đam mê. Bạn muốn nghiên cứu? Muốn trau dồi? Muốn thử nghiệm? Đó là điều chúng tôi muốn!
  3. SÁNG TẠO:Chúng tôi không chấp nhận những giải pháp "cũng được". Bởi vậy chúng tôi cần sự sáng tạo của bạn.

Website: http://jvjsc.com/

Location

  • 23 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Industry