Jobo

Jobo

Jobo là một dự án của Ambius được hình thành với sứ mệnh giải quyết vấn đề việc làm cho ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, chuỗi bán lẻ…(Tìm hiểu thêm tại http://joboapp.com )

Location

  • 299 Trung Kính