JNU Group
JNU Group

JNU Group

About us

Hiện là một công ty mới thành lập. Nên mong muốn tạo dựng được các mối quan hệ bền vững cùng phát triển công ty.

General information

Contact information


Office address

  • số 2 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, tp. hcm