JNU Group

JNU Group

Hiện là một công ty mới thành lập. Nên mong muốn tạo dựng được các mối quan hệ bền vững cùng phát triển công ty.

Location

  • số 2 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, tp. hcm