jK Technologies
jK Technologies

jK Technologies

Seensio - build your metaverse

About us

Seensio định hướng là một nền tảng tạo ra các metaverse và xây dựng nội dung là ưu tiên hàng đầu tại Seensio. Seensio lấy “cống hiến” làm giá trị cốt lõi cho quá trình vận hành và phát triển metaverse. Là một nền tảng đã được các bên nhà nước tin tưởng và ứng dụng, xuất hiện nhiều trên các trang thông tin chính thống báo đài và tin tức, mục tiêu ngắn hạn của Seensio là tập trung xây dựng nội dung cho lĩnh vực văn hóa giáo dục và bất động sản.

Benefits

  • Được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của luật và quy chế công ty
  • Chế độ Thưởng
  • Cơ hội phát triển chuyên nghiệp
  • Hỗ Trợ đào tạo
  • Du Lịch
  • Từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 9h00-12h00, Chiều 13h30 - 18h00) và 2 ngày thứ 7 trong tháng

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

25-99

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh