IZ TEACH

IZ TEACH

Công nghệ dành cho giáo dục

Công nghệ dành cho giáo dục

[Công ty cổ phần Grey Creative]

IZTeach - Chuyên cung cấp giải pháp tổng thể giúp dễ dàng xây dựng website đào tạo giáo dục trực tuyến, tăng chất lượng đào tạo dành cho cá nhân hoặc trung tâm, doanh nghiệp.

IZ TEACH
IZ TEACH

Website

Location

  • 248 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam