Intratech

Intratech

Specialized in 3D Digital Transformation to create new business processes, culture, and customer experiences

Specialized in 3D Digital Transformation to create new business processes, culture, and customer experiences

Intratech is a Korea-based software company, its primary business area is 3D geometry conversion and visualization software for Oil & Gas, Shipbuilding & AEC(Building) industries , Intratech's global customers are Dassault Systemes, Samsung, McDermott Engineering USA, POSCO, Wooley Parsons, etc. Intratech là một công ty phần mềm có trụ sở tại Hàn Quốc, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là phần mềm trực quan hóa và chuyển đổi hình học 3D cho các ngành Dầu khí, Đóng tàu & AEC (Xây dựng), khách hàng toàn cầu của Intratech là Dassault Systemes, Samsung, McDermott Engineering USA, POSCO, Wooley Parsons ,….

Intratech
Intratech

Website

Location

  • Lầu 3, Trung tâm thương mại The Oxygen - Số 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

South-Korea