Inspire Lab Technology (ILT)
Inspire Lab Technology (ILT)

Inspire Lab Technology (ILT)

About us

Inspire Lab Technology (ILT) ra đời vào nằm 2019, Chúng tôi là một công ty đang phát triển với các hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực tài chính.

Đến với đội ngũ chúng tôi bạn sẽ được làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động. Chúng tôi tin rằng bạn chính là mảnh ghép hoàn hảo sẽ đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình đưa chúng ta vươn tầm thế giới.

Website: http://inspirelab.io

Benefits

  • Attractive salary and annual salary review (up to 1500 $).
  • Bonus for each excellent project (up to one month salary +++ ).
  • Free parking lot
  • Healthy lunch provided at the office.
  • 13th salary, bonus for Tet and holidays.
  • 12-day leaves a year.
  • A fun, awesome work environment with multiple exciting bonus scheme.
  • Progressive and international working environment.
  • Exciting company activities.

General information

Industry

undefined

Tech stack

Contact information


Office address

  • 32 Đường B2 (Sala Apartment), An Loi Dong Ward, Dist. 2, HCM