IFI Solution - An NTT Data Company
IFI Solution - An NTT Data Company

IFI Solution - An NTT Data Company

“Matching ideas, sharing success”

About us

IFI Solution là thành viên NTT Data, tập đoàn dịch vụ CNTT lớn thứ 6 Thế giới.

Làm việc tại IFI Solution, bạn sẽ được tham gia vào các dự án thú vị ở các lĩnh vực như Banking & Financials, Energy, Telecom, Healthcare, Automotive, Big Data…bạn sẽ có dịp tiếp xúc và trao đổi với các chuyên gia quốc tế đến từ Italia, Đan mạch, Pháp, Nhật Bản và có cơ hội chứng tỏ năng lực của người Việt nam với bạn bè thế giới trong giới CNTT.

General information

Industry

undefined

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • 98 Nguy Nhu Kon Tum, Thanh Xuan, Ha Noi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội