hSpace

hSpace

Hspace

Hspace

hSpace là một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mơi sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyên cung cấp các giải pháp AI cho vận hành doanh nghiệp, chuyển đổi mô hinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh số qua hình thức cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp hoặc chuyển đổi số cho các tập đoàn và các doanh nghiệp lớn.

Website
Location

Tầng 3 - Tòa nhà Sài Gòn Cửu Long - 649/20/7 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry
Tech stack
Nationality

Vietnam