Hiệp Thành
Hiệp Thành

Hiệp Thành

About us

Công ty Hiệp Thành là công ty viễn thông, và môi trường làm việc rất năng động, trẻ trung. Ở đây bạn sẽ được cháy hết mình và được làm việc tại môi trường trẻ trung công bằng. Chế độ đãi ngộ tốt, được thưởng và tăng lương dựa trên năng lực ứng viên.

General information

Industry

Product

Contact information


Office address

  • 22 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.