Hiệp Thành

Hiệp Thành

Công ty Hiệp Thành là công ty viễn thông, và môi trường làm việc rất năng động, trẻ trung. Ở đây bạn sẽ được cháy hết mình và được làm việc tại môi trường trẻ trung công bằng. Chế độ đãi ngộ tốt, được thưởng và tăng lương dựa trên năng lực ứng viên.

Hiệp Thành
Hiệp Thành
Hiệp Thành

Location

  • 22 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Industry