HiCom Solutions

HiCom Solutions

About us

HiCom Solutions là một công ty cung cấp giải pháp phần mềm bao gồm websites và mobile apps cho khách hàng khắp nơi trên thế giới. Đến nay chúng tôi đã phục vụ hơn 500 khách hàng với hơn 350 Projects lớn nhỏ. 

Chúng tôi hình thành một môi trường trẻ và năng động nhưng không thiếu các tính chất quốc tế trong công việc. Các thành viên của HiCom đều vô cùng năng động và tự chủ trong công việc 

Hiện nay, HiCom đang tới đà phát triển mạnh mẽ, và trong tương lai 2 năm chúng tôi sẽ phát triển nên một đội ngũ với 30 nhân tiên tại Hà Nội. 

General information

Contact information


Office address

  • 17 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội