HBBTech
HBBTech

HBBTech

About us

Công ty HBBTech chuyên gia công, thiết kế phần mềm Website và Mobile App cho các đơn vị trung và lớn. Những dự án tiêu biểu như Emembership Card, PerfectProperty, Sổ liên lạc điện tử,...và nhiều dự án tiêu biểu khác.

General information

Contact information


Office address

  • 37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. HCM