HB Communications
HB Communications

HB Communications

About us

HBCOM là công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng di dộng, tổ chức các hoạt động và sự kiện truyền thông, quảng cáo. Công ty là một trong các nhà cung cấp và phát triển nội dung cho các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam

General information

Contact information


Office address

  • R301, Lang Trung Building, 60 Lane 850 Lang Street