Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV)

Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV)

Hanatour - Join to build your own brand value with us

Hanatour - Join to build your own brand value with us

Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV) là một công ty 100% vốn đầu tư của Hanatour Japan.  Chúng tôi chuyên phát triển các hệ thống Web ứng dụng, Smartphone app phục vụ cho các lĩnh vực về du lịch, dịch vụ liên quan.

Các sản phẩm chúng tôi đã phát triển (Từ thiết kế hệ thống tới vận hành hệ thống):

  • https://www.japantopken.com (Hệ thống bán vé trực tuyến cho khách lẻ)
  • https://www.agency.japantopken.com (Hệ thống bán vé trực tuyến cho đại lý)
  • http://japantomaru.com (hệ thống đặt phòng khách sạn cho đại lý)
  • http://ooedo.hanatourjapan.jp (hệ thống đặt chổ trực tuyến tắm onsen ooedo)
  • Check-in Topken iOS, Android App
Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV)
Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV)
Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV)
Hanatour Japan System Việt Nam (HJSV)

Website

Location

  • Lầu 2, tòa nhà TSA Tower, 16 Lê Quý Đôn, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Japan