Green Agri

Green Agri

Công nghệ xanh - sống an lành

Công nghệ xanh - sống an lành

Với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất, người tiêu dùng nâng cao hiệu năng trong việc tổ chức quản lý sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nói chung, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp.

Sau nhiều năm tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu và phát triển, Công ty cổ phần Công nghệ Green Agri đã xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ... nhằm số hóa các công việc trong quá trình sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua 2 nền tảng công nghệ là Green Check và Green Agri.

Green Agri
Green Agri
Green Agri

Website

Location

  • Chung cư An Khang Lô A, 30 đường số 19, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam