GPBank

GPBank

Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)

Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)

Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng “Chuyên nghiệp - Chuẩn mực - Chất lượng” hàng đầu tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới và tăng trưởng không ngừng, GPBank liên tục tuyển các ứng viên xuất sắc cho các vị trí làm việc tại Hà Nội.

GPBank
GPBank

Website

Location

  • 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Company size

500-999

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam