Generitas
Generitas

Generitas

About us

  • Generitas là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT tập trung vào lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn và cơ quan quản lý nhà nước.
  • www.generitas.vn

Benefits

  • Lương, thưởng.
  • Hỗ trợ ăn trưa.
  • Thời gian làm việc: 8h30 -17h30.

General information

Industry

Product

Tech stack

Contact information


Office address

  • CT17, khu đô thị Ciputra, Nguyễn Hoàng Tôn, Quận Tây Hồ, Hà Nội.