G-Group
G-Group

G-Group

TẬP ĐOÀN G-GROUP

About us

G-Group là tập đoàn đầu tư và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Cụ thể G-Group tập trung vào đầu tư và phát triển các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, Bảo mật, nền tảng mạng xã hội…

Hiện tại gia đình G-Group đã bao gồm các thành viên TIMA, GameTV, BeatVN, VSEC, G-pay, Ginnovations và nhiều dự án khởi nghiệp khác.

Benefits

 • 13-month bonus & performance bonus
 • Meaningful work with passionate colleagues
 • Attractive compensation, regular assessments and salary reviews
 • Very nice & open office with full of accessories for active recreation, sport, fruits, coffee and tea
 • 100% salary, full insurances on probationary period
 • 15 to 20+ paid day off per year
 • We create a environment where you can be best of yourself, grow with us and together we make it works
 • Attractive benefits for team activities (team building, team outing, sport, trade union activities)

General information

Industry

Fintech

Company size

Over 1000

Nationality

 • Vietnam

  Vietnam

Contact information


Office address

 • 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội