Flnet- Foxconn
Flnet- Foxconn

Flnet- Foxconn

About us

FLNET Việt Nam là siêu thị mua sắm điện tử, gia dụng trực tuyến hàng đầu của Foxconn.

General information

Contact information


Office address

  • 1306 CMC Tower, 11 Duy Tân, HN