FINSOFTS SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY
FINSOFTS SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY

FINSOFTS SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY

About us

FINSOFTS provides a complete set of custom sofware designed to meet banking particular needs. Increase productivity with personalized, flexible anh high quality banking and finance sofware. FINSOFTS delivers various banking sofware  solutions, manages their successful implementation, intergration, testing and deployment as well as ensures their solid support: - Digital transformation consulting, - It based customer experience consulting, - Solution implementation, - Solution maintenance and support.

www.finsofts.vn

Benefits

  • Môi trường làm việc trẻ, năng động, được tiếp xúc nhiều công nghệ mới, tiên tiến: Machine Learning, Computer Vision, Big data…
  • Mức lương và thù lao cao, tương ứng với khả năng và kinh nghiệm.
  • Chế độ bảo hiểm theo luật lao động
  • Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong công việc.
  • Tham gia các hoạt động của công ty: Company Trip, Teambuilding, Year-end party ...
  • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 08h00 – 18h00, Thứ 7: 08h00 – 12h00 ( Linh động)

General information

Industry

Product

Tech stack

Contact information


Office address

  • Trung Nam Building, No.46, C18 Street, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh