FCT Vinh Thinh JSC

FCT Vinh Thinh JSC

FCT Vinh Thinh JSC., hiện là đại diện bán hàng về giải pháp công nghệ như giải pháp cấp phép và bảo vệ bản quyền phần mềm, giải pháp bảo vệ apps trên nền tảng di động, giải pháp IOT của các tập đoàn Thales, Guardsquare, HiveMQ....

Hiện nay FCT Vinh Thinh JSC., mở rộng thêm phần gia công phần mềm cho các đối tác nước ngoài trong khu vực. 

FCT Vinh Thinh JSC
FCT Vinh Thinh JSC

Website

Location

  • 3F số 15B đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam