FCT Vinh Thinh JSC
FCT Vinh Thinh JSC

FCT Vinh Thinh JSC

About us

FCT Vinh Thinh JSC., hiện là đại diện bán hàng về giải pháp công nghệ như giải pháp cấp phép và bảo vệ bản quyền phần mềm, giải pháp bảo vệ apps trên nền tảng di động, giải pháp IOT của các tập đoàn Thales, Guardsquare, HiveMQ....

Hiện nay FCT Vinh Thinh JSC., mở rộng thêm phần gia công phần mềm cho các đối tác nước ngoài trong khu vực. 

Benefits

 • Salary from 700 to 1500 USD
 • Benefits as per stated in Vietnamese Labor Law
 • Holidays & 13 days annual leave
 • Trained in Malaysia (if needed)
 • Year-end bonus 11% (profit of the part outsourcing segment for all employees in the department)
 • 13th month salary
 • Domestic and foreign travel (depending on time)
 • Working time: Mon-Fri | 08:00 - 17:30

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

10-24

Nationality

 • Vietnam

  Vietnam

Contact information


Social media

Office address

 • 3F số 15B đường Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội