Eryson
Eryson

Eryson

Đoàn kết là sức mạnh - Chúng ta cùng nhau tạo nên tương lai

About us

Phát triển phần mềm quản lý cho nội bộ và khách hàng trong nhiều lĩnh vực, tích hợp quản lý các thiết bị nhúng, IoT vào trong phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai và bảo trì phần mềm

Benefits

  • Mức lương, các chế độ phúc lợi của công ty cạnh tranh tốt.
  • Có thưởng tháng 13, thưởng lễ tết.
  • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
  • Các hoạt động phong trào, team building, du lịch diễn ra thường xuyên.

General information

Industry

undefined

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • 226 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh