DONES

DONES

Your Space- Your Rule

Your Space- Your Rule

DONES là nền tảng không gian số thế hệ tương lai trong việc gắn kết và hỗ trợ người dùng sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây một cách dễ dàng, đem đến những hiệu quả rõ nét về quản trị, bán hàng, cải tiến dịch vụ, tăng doanh thu, giảm chi phí. Đưa con người và công nghệ đến gần nhau hơn

DONES
DONES
DONES

Website

Location

  • 46 Bích Câu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam