DLK
DLK

DLK

About us

General information

Industry

Gia công phần mềm

Company size

10-24

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh