DFM-Engineering

DFM-Engineering

  • DFM-Engineering là công ty chuyên về phần mềm, tư vấn kỹ thuật, tư vấn trong lĩnh vực công nghệ (công nghệ thực tế ảo). DFM-Engineering có đại diện ở Châu Âu và Việt Nam, hợp tác với nhiều công ty của Châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Brasil...
DFM-Engineering
DFM-Engineering
DFM-Engineering
DFM-Engineering

Location

  • Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP HCM

Tech stack