Datarobot Việt Nam
Datarobot Việt Nam

Datarobot Việt Nam

Làm những gì không ai làm để có những gì không ai có

About us

Công ty đi đầu trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào Thương mại điện tử tại Việt Nam với các sản phẩm chủ đạo như Mipee, Atosa

Benefits

  • Nghỉ mát
  • Lương tháng 13
  • Thưởng Tết
  • Hưởng % từ dự án (product) mà mình làm ra

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

10-24

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội