Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam

Gắn bó dài lâu

Gắn bó dài lâu

Là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) được thành lập vào tháng 1/2007. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings có công ty bảo hiểm nhân thọ sở hữu 100% vốn.

Dai-ichi Life Việt Nam
Dai-ichi Life Việt Nam
Dai-ichi Life Việt Nam

Website

Location

  • 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam