CSLEE

CSLEE

Positive - Passion - Pleasant - Happiness

Positive - Passion - Pleasant - Happiness

CSLEE VIETNAM là chi nhánh Việt Nam trực thuộc Công ty chuyên về Giải pháp phần mềm CSLEE 씨에스리, đã hoạt động 10 năm với quy mô gần 500 người tại Hàn Quốc. CSLEE VIETNAM mong muốn chia sẻ và bản địa hóa những công nghệ IT mà CSLEE KOREA đã tạo ra tới thị trường Việt Nam, góp phần vào sự phát triển không ngừng đi lên của ngành Công Nghệ Thông Tin tại Việt Nam.

CSLEE
CSLEE
CSLEE

Website

Location

  • Phòng 14-09, Tầng 14, Epic Tower, ngõ 19 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Korea