Công ty TNHH VKX
Công ty TNHH VKX

Công ty TNHH VKX

About us

Công ty TNHH VKX, liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty Ericsson- LG (Hàn Quốc). Được thành lập ngày 21 tháng 06 năm 1994 trên cơ sở liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty Ericsson – LG của Hàn Quốc. Các lĩnh vực hoạt động chính:

- Nghiên cứu phát triển, gia công phần mềm, cung cấp các giải pháp phần mềm trong và ngoài nước;

- Cung cấp thiết bị tổng đài, các thiết bị viễn thông hiện đại khác trên nền IP và giải pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, di động;

- Sản xuất, cung ứng thiết bị đầu cuối cho thị trường trong và ngoài nước.

Trong đó VKX xác định nhiệm vụ trọng tâm là chú trọng đầu tư, phát triển nội dung nghiên cứu phát triển, gia công phần mềm, cung cấp các giải pháp phần mềm cho các khách hàng trong và ngoài nước.

General information

Contact information


Office address

  • 139, Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội