Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH
Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH

Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH

About us

Công ty TNHH Phát triển Tài năng Toàn diện PTH có tên thường gọi là CAT, là 1 start-up về công nghệ giáo dục trên nền tảng website cho trẻ nhở từ 4-10 tuổi.

General information

Contact information


Office address

  • Tầng 7, số 139 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội