CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

  • Sản xuất theo yêu cầu phần mềm ERP và HR.
  • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh ERP và HR theo từng ngành nghề.
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm ERP và HR theo yêu cầu khách hàng.
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ERP KHOÁNG TRIỂN

Location

268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, HCM

Industry